Regulamin Korzystania z Bonów Upominkowych

 • Bony Upominkowe upoważniają do skorzystania z usług w Ambasadzie Urody zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Bonu.

 • Bony są ważne przez okres 2 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.

 • Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.

 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt pod nr tel. (24)363 55 54 lub 503039422 przynajmniej 2 tygodnie przed końcem bonu upominkowego.

 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie , że formą płatności za umawiany zabieg będzie Bon Upominkowy.

 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.

 • Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

 • Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

 • Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu.

 • Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.

 • Bony imienne mogą być przeniesione na inną osobę.

 • Zaproszenia na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Ambasady Urody za wyjątkiem kosmetyków do sprzedaży.

 • W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu Upominkowego, Ambasada Urody nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 • Zabiegi promocyjne nie wchodzą w sprzedaż bonu upominkowego

 • Integralną częścią Bonów Upominkowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany w recepcji Ambasady Urody. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

Zasady Sprzedaży Bonów Upominkowych

 • Bony Upominkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.

 • Bony Upominkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub zabieg

 • Bony opiewające na kwotę mają formę zaproszenia imiennego. Można nabyć również zaproszenia bezimienne na wybrane usługi lub kwotę.

 • Bony można nabyć w Ambasadzie Urody. Nabycie bonów w salonie nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.